Rượu vang trang trại xe tăng

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

rượu vang trang trại xe tăng

Rượu vang trang trại xe tăng bao gồm lên men tăng phần và lí xe tăng phần, cũng như một số xe tăng chức năng như thùng trộn, trộn, lạnh ổn định tăng, vv.

Chúng ta có thể phác thảo và đề xuất kế hoạch thiết kế và sản xuất thiết bị cho nhà máy rượu toàn bộ, bao gồm xe tăng, đường ống, nền tảng đi, kênh thoát nước và hệ thống điều khiển. Chúng tôi chuẩn bị một kế hoạch và các dự án trong một mô hình 3D chi tiết. Mô hình này cung cấp một cái nhìn chính xác vào việc xây dựng và giúp để quyết định các giải pháp đề xuất là chấp nhận được hay không.

Yêu cầu thông tin