Trang trại xe tăng tinh thần

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Trang trại xe tăng tinh thần

Trang trại xe tăng cho tinh thần Trung Quốc thường bao gồm hàng chục chứa dung lượng là hơn 100CBM của mỗi. Khách của chúng tôi bao gồm 80% các nhà sản xuất tinh thần ở Trung Quốc bao gồm cả Moutai.

Bên cạnh của xe tăng, chúng tôi cũng thiết kế và thực hiện việc kiểm soát hệ thống, Hệ thống đường ống và bắn bằng chứng các hệ thống cho dự án mà các tài liệu lưu trữ là dễ cháy. Đối với thị trường nước ngoài, chúng tôi có các giải pháp để gửi ưng các bộ phận của xe tăng và tăng lên trên trang web. Nó làm cho xuất khẩu xe tăng lớn nhất có thể và khả thi.

Yêu cầu thông tin