Bảo trì Thiết bị Rượu

Làm rượu Làm thiết bị bảo trì, để rượu vang pha rượu phải có Thiết bị Làm Rượu tốt, và Thiết bị Làm Rượu tốt sẽ được tốt sau khi duy trì Thiết bị Rượu Làm, chỉ bảo trì thiết bị, rượu Làm Thiết bị cuộc sống cuộc sống sẽ được lâu hơn, Để duy trì chính xác nhà máy bia? Chúng ta hãy cùng xem xét việc duy trì các thiết bị làm rượu được tổ chức cho mọi người:

Bảo trì thiết bị Rượu: Bảo trì hơn sửa chữa chủ động hơn: bảo trì là hoạt động bình thường của thiết bị sản xuất để thực hiện kiểm tra thường xuyên hoặc không thường xuyên bảo trì, mục đích của nó là để đảm bảo rằng thiết bị sản xuất không xảy ra hoặc không thất bại, các phòng ban chức năng để làm chủ Bảo trì và sửa chữa phải tuân theo nguyên tắc. Thời gian bảo trì bằng cách sử dụng và quản lý nắm bắt linh hoạt của riêng mình, có thể được tự lập kế hoạch và kiểm soát, là chủ động và chủ động các biện pháp bảo dưỡng dự phòng. Sửa chữa là sự thất bại của các thiết bị sản xuất để sửa chữa, mục đích là để khôi phục lại chức năng ban đầu, để đảm bảo hoạt động bình thường của thiết bị sản xuất. Thời gian sửa chữa không được duy trì bởi đội ngũ nhân viên bảo trì, kế hoạch và khả năng kiểm soát là người nghèo, là một phương tiện thụ động, tiêu cực bảo trì.

Phạm vi áp dụng các thiết bị sản xuất bia hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng

Rượu cất, rượu vang lúa miến, rượu ngô, rượu vang lúa mì và các loại rượu vang thực phẩm khác, rượu shan chưng cất lê, rượu vang, rượu táo, rượu vang hoa quả, rượu sen tuyết và rượu vang trái cây khác, chưng cất Shan Rượu khoai lang.

Khử trùng: Nó có thể được sử dụng trong quá trình chế biến, sản xuất và khử trùng của rượu gạo, nước tương, thức ăn, đậu hũ và như vậy.

Chưng cất: Bánh của thiết bị này có thể được sử dụng cho gạo, một bởi vì các thiết bị trên nồi hơi có hai ống hơi nước, miễn là khác confecting một nồi cơm điện có thể được trong rượu hấp cùng một lúc gạo, tiết kiệm Thời gian và nhiên liệu.