Prettech 100KL thùng rượu vang dựng lên ở Marlborough, Niu Di-lân

10 x 100KL rượu thùng gửi đến New Zealand năm ngoái bây giờ được dựng lên cuối cùng trong một nhà máy rượu reputated trong Malborough. Đây là lô đầu tiên của xe tăng lớn chúng tôi xuất khẩu sang Marlborough, là vùng sản xuất rượu vang lớn nhất ở Zealand, nổi tiếng nhất của nó cao sauvignon blanc.


wine tank.jpg