Thùng biến đổi đã được chuyển tới Canada

Bồn thay đổi của chúng tôi được phân phối tới Canada gần đây và nhận được phản hồi tốt từ khách hàng.

Những thùng này được sử dụng cho quá trình lên men và bảo quản rượu vang, phù hợp với hai người. Cùng với một lỗ thông hình chữ nhật bình thường, thiết kế này làm cho kiểm soát lưu lượng chất lỏng và nho nho tốt hơn.

Một chương trình cá nhân có thể cho kiểm soát suppressor, bơm và nhiệt độ.

Cửa vuông lớn và đáy phẳng với độ dốc đảm bảo xả dễ dàng của bể.


IMG_2312.JPG