Sử dụng các xe tăng lên men

Quá trình lên men là thực sự một bioreactor, bioreactor được định nghĩa là các tế bào sống hoặc enzym cung cấp một phản ứng thích hợp với môi trường, cho phép họ để làm cho các tế bào hoặc các hệ thống sản xuất. Lò phản ứng sinh học để cung cấp môi trường thích hợp cho sự phát triển và sinh sản của vi khuẩn, vi khuẩn sản xuất các sản phẩm mà mọi người cần.