Kiểm soát nhiệt độ rượu vang quy mô nhỏ, làm cho thiết bị

Điều khiển nhiệt độ quy mô nhỏ rượu làm cho thiết bị, cùng với người tiêu dùng yêu cầu chất lượng rượu càng cao, nhà máy rượu và rượu vang Square cũng không ngừng tăng cường công nghệ nấu bia của riêng, điều chỉnh thị trường cạnh tranh cần . Có chất lượng rượu làm thiết bị, nhưng cũng phải có tốt công nghệ nấu bia. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm rượu vang, chẳng hạn như khử trùng, nhiệt độ, niêm phong, di chuyển về thời gian và như vậy trên.

Kiểm soát nhiệt độ là rất quan trọng để sản xuất chất lượng cao rượu. Hiệu quả của nó bắt đầu với sự trưởng thành của nguyên liệu và tiếp tục vào chai của quá trình lên men, lão hóa và rượu. Nếu rượu bia quá trình không thể duy trì chất lượng rượu vang để bảo vệ nhiệt độ, rượu làm cho thiết bị sẽ không nấu rượu vang chất lượng cao nhất. Ngay cả với loại cao cấp nguyên vật liệu, tốt nhất là vô dụng, chuyên gia phân tích của các lý do cụ thể là như sau:

(a) cao nhiệt độ sẽ thúc đẩy quá trình oxy hóa, gây hư hỏng vi khuẩn và sự bất ổn định

Quá trình lên men của vi sinh vật vào nhiệt độ tương đối nhạy cảm, nhiệt độ nói chung là quá cao sẽ cho phép họ dần dần mất gốc vigor, rượu làm cho thiết bị gây ra hư hỏng và mất ổn định, vì vậy trong quá trình lên men phải kiểm soát phạm vi nhiệt độ, nếu nhiệt độ quá cao cần phải được làm mát bằng nước.

(ii) tránh quá trình lên men và bảo quản trong điều kiện ấm hơn

Nó là quan trọng để tránh quá trình lên men và lưu trữ trong một môi trường ấm hơn, bởi vì quá trình lên men và lưu trữ trong hệ thống sưởi điều kiện sẽ bay hơi aroma dự kiến và gia vị thêm vào rượu.

(iii) quá trình lên men của nấm men với nhiệt độ cao thụ, dư đường và lên men

Trong quá trình sản xuất bia cũng sẽ được sử dụng trong điều trị lạnh, chẳng hạn như sự ổn định của rượu trong chế biến tươi nguyên liệu và làm mát, xe tăng lên men rượu làm cho thiết bị công nghệ này đã được sử dụng bởi hầu hết các nhà máy rượu vang, tải nhiệt chính trong Bouba nhà máy uor là nhiệt độ nguyên liệu và làm mát nước trái cây tươi nguyên liệu, mà là rất quan trọng cho việc điều trị chia ly, nhiệt độ kiểm soát tất cả các điều kiện điều kiện tiên quyết của quá trình pha cà phê, mà không nắm vững chính xác các kỹ thuật điều khiển nhiệt độ, không thể nấu rượu làm mới.