Nói về Các bộ phận chính của Thiết bị Rượu Rượu

Nói về các bộ phận chính của Thiết bị Rượu

Phần chính của Thiết bị Làm rượu vang bao gồm chảo cất, ống dẫn không khí, bình ngưng và như vậy. Thiết bị rượu vang được sử dụng chất lượng cao bằng thép không rỉ, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về sức khoẻ máy móc thực phẩm. Thiết bị Rượu do công ty sản xuất là hợp lý, an toàn và đáng tin cậy, bền, phù hợp với gia đình, doanh nhân nhỏ mà còn cho việc sử dụng rượu vang vừa và nhỏ.

Kết hợp rượu clinker cao năng suất cho một bài hát rượu vang đặc biệt, là một sự pha trộn hợp chất sinh học thuần túy. Nó có thể được saccharification hoàn toàn của bất kỳ tinh bột sinh học, đường sẽ được lên men kỹ lưỡng vào rượu vang. Clinker rượu cao năng suất rượu vang bài hát cho một loạt các rượu hương vị sản xuất, cả hai để sản xuất một mức độ cao của rượu, nhưng cũng để sản xuất rượu thấp, và có thể cải thiện rất nhiều tỷ lệ rượu. Mùa đông không phải là chín, Thiết bị Làm Rượu

Mùa hè không phải là nghỉ ngơi, để giải quyết sự an toàn của rượu vang trong mùa hè vấn đề. Lượng rượu được sử dụng rất ít, mỗi 100 kg ngũ cốc chỉ có rượu vang với 0,6-0,7 kg hoặc hơn.

Trường hợp dự án thiết bị nhà rượu vang quan tâm đến khách hàng, tôi hoan nghênh công ty để xác minh. Các cặp vợ chồng có thể được xác minh tại chỗ về tỷ lệ rượu vang, chất lượng của rượu, để xác nhận sự hài lòng và sau đó sản lượng. Thiết bị Rượu

Thái độ của chúng tôi là * không có vấn đề không quan trọng, nghiên cứu và nghiên cứu bất kỳ tự do, công ty nói rất hoan nghênh.