Sitevinitech Trung Quốc năm 2016

Sitevinitech Trung Quốc năm 2016 được tổ chức tại Bồng Lai, Sơn Đông từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 01 tháng 6. Trong triển lãm hàng đầu của ngành rượu vang và trái cây, Prettech đã đưa ra thiết kế mới nhất của các thiết bị làm rượu vang bao gồm bể lên men rượu vang, xe tăng biến năng lực, vv Chúng tôi được dành để làm cho các thiết bị tốt nhất cho ngành công nghiệp rượu vang trong nước và quốc tế.