Prettech là tiêu đề tốt nhất chất lượng nhà cung cấp bởi Moutai Group


Hàng năm hội nghị toàn quốc của nhà cung cấp được tổ chức bởi nhóm Moutai 26th,Dec.2016. Như trang trại xe tăng thép không gỉ và nhà cung cấp đường ống, Prettech đã có tiêu đề các nhà cung cấp chất lượng tốt nhất. Chủ tịch Mr.Fan Weiguo đại diện cho Prettech để tham dự hội nghị này và đã cho một bài phát biểu.Moutai Group là nhà sản xuất Trung Quốc rượu vang lớn nhất ở China.The ước tính sản lượng là 40.000 tấn vào năm 2016. Prettech thực hiện tất cả các trang trại xe tăng thép không gỉ và các ống dẫn để lưu trữ cuốn rượu Trung Quốc.