Ngành công nghiệp rượu vang của Prettech

Chúng tôi có khả năng thiết kế và sản xuất nhiều loại xe tăng thép không gỉ được sử dụng trong nhà máy rượu, chẳng hạn như xe tăng quá trình lên men rượu vang có / không có lưới lọc / chữa cháy tự động của hệ thống bơm-over, storage tank, bọc xe tăng, men thêm xe tăng, nổi nắp xe tăng, Máy khoan fermenter.

Ngoại trừ xe tăng, chúng tôi cũng có thể cung cấp các phụ kiện tùy chọn khác như máy bơm, nitơ điền vào hệ thống. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các đường ống, bậc thang và nền tảng.

Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh các xe tăng khác nhau theo customers'requirements.

Trừ các xe tăng khác nhau, chúng tôi cũng có thể thiết kế và cung cấp toàn bộ dây chuyền sản xuất, bao gồm cả nho

tiếp nhận rác, kiểm tra trong dòng, Máy nghiền, báo chí, trang trại xe tăng, các hệ thống điện lạnh, nước và tự động điền vào hệ thống.

Từ tháng 3 năm 2017, chúng tôi đã trở thành thành viên của loại rượu vang & cây nho ở Mỹ.

qq图片201704130944281.jpg