Prettech sản phẩm mới - xe tăng không gỉ thép vuông cho vận chuyển rượu vang

Xếp lớp

Nhánh

Dễ dàng làm sạch


Vuông Inox xe tăng có thể theo đặc thù để đáp ứng các thông số kỹ thuật của bạn. Làm mát hoặc sưởi ấm áo jacket có sẵn theo yêu cầu.