Nhánh thùng rượu vang được vận chuyển tới Úc

Nhánh bồn chứa rượu vang

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TĂNG


-Hầu hết xe tăng có Craning/Lashing điểm

-Tất cả xe tăng có xe nâng túi

-Hầu hết có Van làm đau đớn, đầu và bên mục.

-Mẫu các van và Temp thăm dò điểm.