Đội ngũ dịch vụ của chúng tôi đến Calgary Canada để giúp người dùng của chúng tôi cài đặt thiết bị Brewhouse

Tháng này, nhóm dịch vụ của chúng tôi đã đến Calgary Canada để giúp người dùng của chúng tôi cài đặt, thử nghiệm và gỡ lỗi thiết bị nhà máy bia. Đó là một bộ thiết bị nhà máy bia 10BBL, bao gồm hệ thống xay xát mạch nha, hệ thống nhà máy bia, hệ thống lên men, hệ thống làm mát, hệ thống CIP và hệ thống điều khiển. Hãy vui vẻ làm bia với thiết bị của chúng tôi và thưởng thức bia của bạn!