Giới thiệu về xe tăng lên men

Xe tăng quá trình lên men, sản phẩm từ sữa, quá trình lên men cồn là một mầm miễn phí ô nhiễm-miễn phí quá trình, quá trình lên men xe tăng bằng cách sử dụng các hệ thống aseptic để tránh và ngăn ngừa ô nhiễm vi sinh vật trong không khí, rất nhiều mở rộng thọ của sản phẩm và sản phẩm toàn vẹn, chúng tôi thiết kế đặc biệt và lắp đặt thùng hơi thở aseptic blowhole hoặc aseptic tích cực áp lên men hệ thống của bạn.

Xe tăng được cung cấp với MILO ban hoặc áo kiểu mê cung, vào sưởi ấm hoặc làm mát vừa cho hệ thống sưởi hoặc làm mát. Quá trình lên men tăng công suất 300-15000 l nhiều thông số kỹ thuật khác nhau. Quá trình lên men có thể được phân loại bằng cách sử dụng của xe tăng lên men sinh học, bia lên men xe tăng, xe tăng quá trình lên men rượu, và như vậy.