Quá trình lên men Tank bảo trì 2

Thiết bị dừng lại khi trong sử dụng, nên được làm sạch kịp thời, để ráo nước xe tăng lên men và nước trong đường ống; quá trình lên men bể nắp và phát hành các vít tay để ngăn chặn các biến dạng vĩnh viễn niêm phong các vòng.

Điều hành nền tảng, nhiệt độ carbon thép nước bồn chứa và thiết bị khác thường xuyên (mỗi năm một lần) sơn để ngăn chặn các chất tẩy rửa.

Luôn luôn kiểm tra mức dầu hộp số, nếu dầu không phải là đủ và cần phải được tăng lên.

Thay dầu hộp số một cách thường xuyên, kéo dài cuộc sống dịch vụ của mình.

Nếu quá trình lên men, bạn cần phải loại bỏ tăng lên men, side-by-side để làm cho các nước ở các bồn chứa và đường ống.