Quá trình lên men tăng cân nhắc

Trước khi khử trùng Hãy chắc chắn để kiểm tra mức độ chất lỏng của xe tăng, đòi hỏi tất cả các điện cực không phải là ở dưới mức chất lỏng.

Quá trình lên men mở thùng cho đến khi việc cung cấp điện chắc chắn để kiểm tra hệ thống làm mát được bật, thăm dò nhiệt độ được cắm vào khe, nếu không nó sẽ đốt cháy ra mạch hệ thống sưởi.

Trong quá trình lên men quy trình được chắc chắn để giữ bàn sạch, dùng chai và các mặt hàng khác bị xóa, đổ nước dung dịch kiềm hoặc axit nên được sấy khô ngay lập tức.

Xe tăng lắp đặt, tẩy và khử trùng thận trọng điện cực pH và dễ vỡ và đắt tiền một phần của xe tăng.