Tập tin đính kèm tăng lên men

Mixer (multi bước hoặc stepless). hơi thở aseptic blowhole (hoặc aseptic tích cực áp)

Đầu vào và ổ cắm. aseptic lấy mẫu

Manhole. lạnh và nước nóng inlet và cửa hàng

Nhiệt kế. CIP (Incoterm) làm sạch đầu phun