Phương pháp lên men

Điều chỉnh độ pH và oxy hòa tan điện cực.

Bể khử trùng. Vừa vào bể như cần thiết, theo yêu cầu để con dấu các xe tăng thêm nồi hấp lớn và khử trùng (115 độ 30 phút).

Xe tăng làm mát bằng nước, đặt nó trong giai đoạn quá trình lên men, cài đặt tốt; nước làm mát mở, quyền lực lên các máy bơm và bắt đầu kết nối thông đường ống thông gió, điều chỉnh máy inlet knob thông gió phù hợp với quyền lực trên xe tăng của quá trình lên men, cài đặt, chẳng hạn như nhiệt độ, độ pH, kích động tốc độ, sức mạnh 640r/min lần lượt 30 min, oxy hòa tan điện cực thiết lập là 100.

Ổn định nhiệt độ, thông số chính xác, những hạt giống tốt rocking truy cập, bắt đầu thời gian lên men, và bắt đầu thu âm các thông số khác nhau.

Làm sạch sau khi hoàn thành quá trình lên men tăng và điện cực, điện cực vào bình định mức 4 m KCL để sử dụng sau.