Chúng tôi đang trở lại làm việc từ COVID-19

0

Vào cuối năm 2019, bệnh viêm phổi coronavirus Novel (COVID-19) xảy ra ở Trung Quốc, nó gây ra những ảnh hưởng khủng khiếp trong các ngành công nghiệp khác nhau như kinh tế, an toàn xã hội, du lịch, giáo dục, v.v., tuy nhiên, nó đã giảm xuống từng ngày của chính phủ Trung Quốc và tất cả người dân Trung Quốc, hiện nay phần lớn bệnh nhân được xác nhận và nghi ngờ đã hồi phục và đang hồi phục, nhiều công ty và doanh nghiệp từng bước làm việc.


Prettech đã trở lại làm việc vào tuần thứ 3 của tháng 2 năm 2020, tất cả các công việc đang trở lại bình thường nhưng vẫn cần một thời gian, một phần nhỏ của việc giao hàng phải được hoãn lại nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nhanh chóng, hầu hết các đơn đặt hàng đang được sản xuất , chúng tôi mong muốn có được niềm tin và sự hỗ trợ từ khắp nơi trên thế giới.