20.000 L Inox loại dầu ăn được chứa đã được gửi đến bờ biển Ngà

Hai 20KL bọc chứa được giao cho một loại dầu ăn được làm cho thực vật ở bờ biển Ngà. Thiết kế mỏng cơ thể mang lại sự chiếm đóng của đất hoàn hảo và xả hiệu quả hơn.


Hai phần của vật liệu cách nhiệt được thiết kế để bao gồm khu vực áo khoác cho tiết kiệm năng lượng.Với hoạt động với những thùng nhiên liệu hoàn hảo cho tháng, khách hàng thực sự yêu thương họ!


tank 1.jpg