Dự án nhà máy rượu--winery tuyệt vời

Chúng tôi sản xuất và cài đặt tất cả các xe tăng bao gồm xe tăng quá trình lên men, Bể chứa xăng, xe tăng vật liệu cách nhiệt và pha trộn các xe tăng, cũng như pipings và nền tảng. Tất cả các xe tăng đang chải bề mặt. Tuyệt vời xe tăng làm cho rượu vang tuyệt vời và làm cho nhà máy rượu tuyệt vời.


Rượu vang yêu thùng của chúng tôi!