RC xe tăng

Thường làm bằng cấu trúc hình trụ. Xe tăng top cover, tranh treo tường và sàn bao gồm ba phần. Thường được sử dụng để lưu giữ các hydrocacbon nặng. Đây là loại xe tăng, thép, tốt bền, chi phí bảo trì thấp và những lợi thế của dầu giảm, nhưng việc xây dựng nhiều hơn, lâu hơn thời gian xử lý. Cũng bán underground và underground bê tông dầu tăng hiệu suất cháy, những ưu điểm của xe tăng không gian nhỏ, nhỏ tường nhiệt độ khác nhau. Khi dung tích thùng dầu lớn, việc sử dụng các thùng bê tông dự ứng lực, căng thẳng trước Shi Jiahuan, phương pháp của họ là:

① phương pháp điện căng thẳng;

Các phương pháp căng thẳng II Jack;

③ cuộn máy uốn lượn dọc theo bức tường cao và dây (dây-vết thương dự ứng lực).