Chai loại

Nhiều người sẽ nghi ngờ, thể thao chai không phải là đã ấm đun nước đã làm một phân loại, Vâng, thể thao chai

Thể thao chai

Tuy nhiên, nếu các phân đoạn chuyên nghiệp, từ việc phân loại ứng dụng của nó, bao gồm:

1, thể thao: đề cập đến ấm cho một số sự kết hợp của thể thao cạnh tranh, chẳng hạn như chạy, leo núi, treo khóa được đặc trưng bởi sự nhấn mạnh nhiều hơn về chất lượng và niêm phong chức năng.

2, cho sử dụng ngoài trời: dùng để chỉ đi lang thang, đi dã ngoại, du lịch và những dịp khác, hơn xách tay, treo chuỗi nhiều hình thức.

3, học sinh sử dụng: có thể nói được tương tự như hồ nồi, nhưng bởi vì nó là một đứa trẻ, trong sản xuất và thiết kế chuyên nghiệp ấm khác nhau, sinh viên sử dụng thể thao chai là nhiều hơn về sự tiện lợi và dễ sử dụng, chẳng hạn như là mở nắp có thể được sử dụng thay vì saizikaigai.