Nước trái cây pha trộn Tank

Nước trái cây pha trộn Tank
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Trộn nước ép xe tăng

Thùng trộn nước trái cây được áp dụng trong tất cả các nước trái cây làm cho cây để pha trộn. Agitator có thể được gắn kết trên đầu trang hay trên mặt vỏ. Đầu có thể hình nón hoặc căn hộ với Giàn che. Làm mát hệ/thống sưởi jacket là tùy chọn theo yêu cầu. Công suất có thể từ 1000L-20, 000L.

Cấu hình:

Vỏ hình trụ

Đầu hình nón

Dưới nón

Hỗ trợ chân (điều chỉnh chân tùy chọn)

Đầu vòng manhole

Áo làm mát thương (cuộn dây làm lạnh)

CIP (INCOTERM)

Inlet/cửa hàng

Tất cả cửa hàng

Nhiệt kế

Van thở

Lấy mẫu Van

Level gauge

Động cơ và bánh hộp

Kẻ kích động hàng đầu hoặc phụ

Yêu cầu thông tin